fbpx
Connect with us

Business

Защо китайските компании инвестират във френско вино и немски роботи?

През последните години китайските компании значително увеличават инвестициите си в Европейския съюз. От лозята на Бордо до производителите на роботи в Германия и производителите на строителни машини в Италия, тези компании харчат в безпрецедентен мащаб.

Време за четене: 3 минути

През последните години китайските компании значително увеличават инвестициите си в Европейския съюз. От лозята на Бордо до производителите на роботи в Германия и производителите на строителни машини в Италия, тези компании харчат в безпрецедентен мащаб.

В ЕС бързият растеж предизвика опасения относно въздействието на тези инвестиции върху работните места, технологиите и дългосрочния индустриален капацитет на Европа, като се появиха призиви за по-голям надзор.

В този контекст някои смятат, че механизмът за проверка на инвестициите, който ЕС въведе през 2019 г., е насочен именно към китайски компании.

По време на пандемията нарастващите опасения, че жизненоважни европейски технологии и ноу-хау могат да бъдат уязвими към чуждестранно поглъщане поради икономическия спад, накараха Европейската комисия да издаде насоки за своите държави-членки. 

За да внесе по-голяма яснота в ситуацията, ЕС договори сделка с Китай – Всеобхватно споразумение за инвестиции – за замяна на настоящите 26 споразумения за отделни държави, които съществуват между всички отделни държави-членки с изключение на Ирландия.

Понастоящем споразумението е блокирано по политически причини, след наложените санкции, свързани с опасенията на ЕС относно нарушенията на правата на човека в провинция Синдзян. Но дебатът как най-добре да се адаптира към този нов контекст е малко вероятно да изчезне.

Голяма част от това, което знаем за китайските инвестиции в ЕС, е анекдотично

В неотдавнашен документ беше направен задълбочен анализ на тези инвестиции, използвайки подробни китайски данни, който подчертава голямото разнообразие от китайски инвестиции в ЕС по отношение на видове индустрии, участващи компании и мотивацията зад тези инвестиции.

Защо Китай инвестира в Европа

При изготвянето на анализа е използвана база данни, обхващаща близо 800 китайски инвестиции в промишлени сектори в Европа между 2006 и 2015 г.

Китайските компании трябва да декларират своите чуждестранни инвестиции пред правителството и тези декларации предоставят ценна информация за това къде инвестират и защо. 

Декларациите включват страната и индустрията, в които са инвестирали, и дали инвестицията включва подпомагане на продажбите им в Европа, производство на стоки на местно ниво или провеждане на изследвания и разработки.

Германия е най-предпочитаният избор за китайски компании, инвестиращи в Европа, следвана от Обединеното кралство, Холандия и Италия.

Установява се, че през годините инвестициите за продажби са намалели от 70% на по-малко от половината от общите инвестиции, докато проучванията, изследванията и производството са станали много по-важни. 

Това показва, че идеята, че китайските фирми виждат Европа само като пазар, а не като база за производство и изследвания, е очевидно остаряла. Много китайски фирми инвестират в Европа, за да произвеждат там.

Тези видове инвестиции са особено важни за китайските сектори, които вече имат високи нива на инвестиции у дома. Фирмите, които инвестират много в производството в Китай, са склонни да правят същото в Европа, като потенциално гарантират хиляди европейски работни места.

Ролята на държавата

Предвид опасенията относно ролята на китайското правителство в икономиката и бизнеса, разгледаждаме въпроса дали можем да видим разлики в инвестиционното поведение в индустрии, в които държавата има по-силна роля.

Анализът установява, че секторите, в които държавните предприятия са по-доминиращи, са склонни да инвестират в производството и научните изследвания, докато тези в секторите, определени като „насърчавани индустрии“ от правителството (група, която включва текстил и сателити), е по-вероятно да инвестират в продажбите.

Явно вътрешната правителствена политика оказва влияние върху видовете инвестиции, които китайските фирми правят в Европа.

Как различните характеристики на китайската и европейската индустрия влияят върху видовете направени инвестиции?

В по-традиционно установени европейски индустрии и тези с високи темпове на растеж, като моторни превозни средства в Обединеното кралство и Германия и химикали в Унгария и Холандия, китайските инвеститори са по-мотивирани от изследвания и разработки, отколкото от пазара. 

Инвестициите от високотехнологичните китайски сектори са по-фокусирани както върху научноизследователската дейност, така и върху производството.

Вино и роботи

Трудно е да се правят обобщения за китайските инвеститори и защо те инвестират в Европа. Богатият човек, който купува лозя във Франция би имал много различни мотиви от компанията, която купува ключовия германски производител на индустриални роботи.

Дори в рамките на секторите има големи разлики. В някои случаи инвестицията е от ключово значение за придвижването на лозята към нови нива на растеж и интернационализация, докато в други има значителни културни сблъсъци и трудности в управлението.

В този разнообразен контекст е трудно да се направи изчерпателна преценка за степента, до която съществуващите и бъдещите китайски инвестиции могат да бъдат проблематични в бъдеще.

Важното е, че колкото повече знаем за тези и други чуждестранни инвестиции в Европа, толкова по-добре сме въоръжени да решаваме дали и как да ги регулираме.

  • Източник: TRT World
  • Изображение: JOFO
Join JOFO and start living curiously

Кратка история на конфликта между Израел и Палестина

Life

Операция „Пустинна буря“: 30 години по-късно

Life

Кой всъщност е изобретил интернет и кой не.

Life

NFT – Бъдещето на изкуството или крипто снобария за милиони?

Business

Connect
Join JOFO and start living curiously

error: Content is protected !!

Успешно се присъединихте към JOFO!