fbpx
Connect with us

Culture

Kнигата в ерата на дигитализацията (част 1)

Когато чуя някой да казва, че електронната книга ще замени хартиената книга, се чудя защо този разрушителен инстинкт съществува у човека, който го кара непрекъснато да предвещава „смъртта“ било то на техника, предмет или компания.

Време за четене: 5 минути

Когато чуя някой да казва, че електронната книга ще замени хартиената книга, се чудя защо този разрушителен инстинкт съществува у човека, който го кара непрекъснато да предвещава „смъртта“ било то на техника, предмет или компания.

Да, през последните години продажбите на електронни книги нараснаха драстично, както и тези на устройства за цифрово четене. 

Независимо дали бъдещето на книгите е изцяло цифрово или не, сигурно е, че четците на електронни книги са инструменти, които хората по цял свят оценяват все повече и повече.

Накратко, едно цунами беше на път да удари хартиената книга и да помете хилядолетна история. Но цунамито първо беше понижено до буря, а по-късно беше разглеждано като лек морски бриз. Да, защото добрата стара хартиена книга все още е жива и се бори с нас и времето.

И преди да изтъкваме предимствата и недостатъците, и да заемаме крайни позиции по темата кое излиза по-скъпо на околната среда, нека разгледаме фактите.

Производството на хартия носи след себе си големи вреди за околната среда, тъй като при него се отделят- серен диоксид (S02), парникови газове като въглероден диоксид (CO2) и метан (CH4). 

 • Една книга генерира около седем килограма въглероден диоксид.
 • Издателската индустрия също е отговорна и за високата консумация на вода, тъй като около 
 • 100 литра вода се използват за производство на килограм хартия: 
 • 15 дървета са необходими за производството на тон чиста хартия, 
 • Или 440 хиляди литра вода и 7600 киловата електроенергия.

Според инициативата Green Press Initiative (GPI) още през 2014 г. производителите на книги са били отговорни за използването на 11% от прясната вода от общата използваема от индустриите.

GPI също изчислява, че американската книжна и вестникарска индустрия е довела до обезлесяването на близо 125 милиона гори само за една година.

Преработката на суровината е аспектът, който има най-голямо влияние върху околната среда, тъй като се състои в събирането и преработката на дървесина. Негативните ефекти могат да бъдат намалени като се засаждат дървета и по този начин се намаляват загубите на естествени гори и също така се позволява по-добър контрол и по-високо качество на дървесината, която се произвежда.

Друг метод за намаляване на въздействието върху околната среда е използването на рециклирана хартия. Това позволява да се ограничи броят на дърветата за изсичане и да се генерират по-малко отпадъци и следователно по-малко парникови газове.

Но дори и електронният четец няма нулево въздействие. 

Производството му със сигурност има по-голямо негативно въздействие върху околната среда от това на една-единствена книга, но по-малко от това на стотици томове. 

Така че електронният четец става толкова по-„зелен“, колкото повече електронни книги – или текстове в цифров формат, би могъл да хоства. Приемайки средно потребление от една книга на месец, електронният четец може да направи възможно намаляването на емисиите на CO2 в сравнение с хартията след около 1 година живот.

От друга страна, ако сравним производството на едно копие на електронен четец с този на хартиен том, балансът е за сметка на електронния четец. Също така според данните на GPI, производството на електронен четец изисква извличането на около 33 килограма минерали, включително редки метали. 

Освен това за създаването на една електронна книга се изразходват 79 литра вода и се генерира голямо количество отпадъци. Производственият цикъл на цифрово устройство определя: 

 • почасова консумация на изкопаеми горива, равна на 100 киловата
 • производство, еквивалентно на 30 килограма въглероден диоксид 
 • токсични химикали, които се отделят и причиняват вреди на здравето и околната среда.

Дистрибуция и потребление: два много различни сценария

По отношение на разпространението трябва да правим разлика между книга като физически носител за четене и книга като съдържание (текстът на произведението, което трябва да се прочете). 

В традиционния сценарий поддръжката и съдържанието съвпадат, в цифровия – не. Електронната книга е нематериална и се разпространява по интернет. Това не означава, че е без разходи и няма въздействие върху околната среда, както вече споменах. 

Те обаче трябва да бъдат разграничени от разходите и въздействието, свързани с разпространението на електронния четец.

Разпространението на електронно устройство за четене включва различни етапи. Всъщност това е обект, произведен в чужбина (обикновено в Далечния Изток), който следователно може да извърви дълго път, преди да попадне в нашите ръце. 

Това трябва да се има предвид при оценката на емисиите, причинени от изгарянето на горива и деривати. Но е ясно, че много зависи от мястото на доставка. За да стигне до България например, електронен четец трябва да прекоси половината свят.

Още по–сложен е случаят на хартиена книга. 

Методите за разпространение й варират: книгата може да бъде закупена онлайн или директно от физическа точка за продажба. Трябва също така да се каже, че веригата за разпространение на хартиени книги е една от най-малко ефективните от всички. 

Средно книжарниците връщат до 40% от разпространените екземпляри обратно на издателството. Разхищаването на енергия в резултат на транспортирането по връщането и последващото му изхвърляне е огромно. От друга страна, е ясно, че в случая с електронната книга връщането не съществува по дефиниция.

Страхът, че печатните книги ще останат в историята в след появата на цифровите медии, се оказа неоснователен. С глобалната индустрия на стойност 151 млрд. долара, търсенето на хартиени копия днес е по-силно от всякога, като потребителите, които се нуждаят от „цифров детокс“, се обръщат към печатни издания за по-лично изживяване.

Какво се случва след като „животът“ на електронен четец свърши, а този на хартиения?

Електронните отпадъци са нарастващ проблем, не само заради разпространението им, но и защото повечето потребители не знаят къде и как да ги изхвърлят правилно. Хората, участващи в тяхното рециклиране, са изложени на директен контакт с токсични вещества, някои от които са много вредни за здравето. Да не говорим за щетите, нанесени на екосистемата като цяло.

Вярно е, че ситуацията се променя към добро. Докато много издатели избират да използват естествено мастило на основата на соя, върху рециклирана хартия, произведена в хартиените фабрики, които не използват отрови, електронната индустрия също се опитва да намали употребата на химикали и да подобри качеството на условията на труд и безопасността на служителите.

Днес въглеродът, отделян в жизнения цикъл на Kindle, се компенсира след първата година от неговата употреба. По-късно могат да бъдат спестени до 168 килограма въглероден диоксид, което съответства на емисиите, генерирани при производството и разпространението на около 23 книги. 

Следователно електронните четци могат да имат положително въздействие по отношение на устойчивостта. Според изследователска фирма Cleantech един единствен читател на Amazon има потенциал да предотврати разпространението на близо 12 килограма CO2.

Marmol Radziner, архитектурна и строителна компания със седалище в Лос Анджелис, анализира жизнения цикъл на Kindle и изчислява, че той произвежда същото количество въглероден диоксид колкото 30 физически книги, поръчани чрез интернет. 

Предимства или недостатъци – въпрос на гледна точка

 • В интернет има множество виртуални библиотеки 
 • Електронните книги струват по-малко, обикновено една трета от печатната версия.
 • Чрез установяване на размера на шрифта (можете да го увеличите или намалите) четенето е по-лесно.
 • Можете да четете електронни книги навсякъде, като ги прелиствате само с един пръст. 
 • Можете също да четете и преглеждате книги, които не могат да бъдат намерени. 
 • Електронната книга е много по-практична от хартиената, но хартиената книга има своя собствен чар, на пук на всички предимства на четеца.

Следва продължение…

 • Автор: Марина Сакалиева/JOFO
 • Изображение: Pexels/JOFO

Join JOFO and start living curiously

Операция „Пустинна буря“: 30 години по-късно

Life

NFT – Бъдещето на изкуството или крипто снобария за милиони?

Business

Събитийната надпревара в Близкия Изток

Business

В света на детските играчките трябва да играеш умно

Life

Connect
Join JOFO and start living curiously

error: Content is protected !!

Успешно се присъединихте към JOFO!