fbpx
Connect with us

Life

Защо стремежът на петролната индустрия към улавянето и съхранението на въглерод не е решение за изменението на климата?

След десетилетия съмнения относно изменението на климата и причините за това, индустрията на изкопаемите горива сега преминава към нова стратегия: представя себе си като източник на решения.

Време за четене: 4 минути

След десетилетия съмнения относно изменението на климата и причините за това, индустрията на изкопаемите горива сега преминава към нова стратегия: представя себе си като източник на решения. 

Това препозициониране включва ребрандирането на сектора като „индустрия за управление на въглеродните емисии“.

Тази стратегическа точка е изложена на срещата в Глазгоу и на изслушване в Конгреса през октомври 2021 г., където главни изпълнителни директори на четири големи петролни компании говорят за „нисковъглеродно бъдеще“. 

Това бъдеще, според тях, ще се захранва от горивата, които доставят и технологиите, които биха могли да внедрят, за да премахнат затоплящия планетата въглероден диоксид, излъчван от техните продукти – при условие че получат достатъчна държавна подкрепа.

А подкрепа ще дойде. Министерството на енергетиката в САЩ наскоро добави „управление на въглерода“ към името на своята „Служба за управление на изкопаемата енергия и въглерода“ като по този начин разширява финансирането си за улавяне и съхранение на въглерод.

Но колко ефективни са тези решения и какви са последствията от тях?

Изхождайки от опита си в икономиката, екологията и публичната политика, прекарахме няколко години, фокусирайки се върху намаляването на въглерода. 

Наблюдавахме как механичните методи за улавяне на въглерод се борят да демонстрират успех, въпреки инвестициите на правителството на САЩ от над 7 милиарда щатски долара в преки разходи и поне още един милиард в данъчни кредити.

Междувременно доказаните биологични решения с множество ползи получават много по-малко внимание.

Проблемният опит с улавянето и съхранението на въглерод

Улавянето и съхранението на въглерод има за цел да улавя въглероден диоксид, тъй като той се появява от димните тръби в електроцентрали или от промишлени източници. Досега тази практика в американските електроцентрали е провал.

Бяха изпробвани седем мащабни проекта за улавяне и съхранение на въглерод в електроцентрали в САЩ, всеки със стотици милиони долари правителствени субсидии, но тези проекти или бяха отменени, преди да достигнат до търговска експлоатация, или бяха затворени, след като започнаха поради финансови или механични проблеми. 

В света има само една електроцентрала за улавяне и съхранение на въглерод

 В търговски мащаб, в Канада, и уловеният въглероден диоксид се използва за извличане на повече нефт от кладенци – процес, наречен „подобрено извличане на петрол“.

В промишлените съоръжения, всички освен един от 12-те проекти в САЩ използват уловения въглероден диоксид за подобрено извличане на нефт.

Тази скъпа техника за добив на петрол е описана като „смекчаване на климата“, но проучване за моделиране на пълния жизнен цикъл на този процес в електроцентрали, работещи с въглища, установява, че той изхвърля 3,7 до 4,7 пъти повече въглероден диоксид във въздуха, отколкото отстранява.

Проблемът с изтеглянето на въглерод от въздуха

Друг метод би отстранил директно въглеродния диоксид от въздуха. Петролни компании като Occidental Petroleum и ExxonMobil търсят правителствени субсидии за разработване и внедряване на такива системи за „директно улавяне на въздуха“. 

Въпреки това, един широко признат проблем с тези системи са огромните им енергийни изисквания, особено ако работят в мащаб, който е важен за климата, което означава отстраняване на поне 1 гигатон – 1 милиард тона – въглероден диоксид годишно.

Това е около 3% от годишните глобални емисии на въглероден диоксид. Националните академии на науките на САЩ предвиждат необходимост от премахване на 10 гигатона годишно до 2050 г. и 20 гигатона годишно до края на века, ако усилията за декарбонизация се провалят.

Единственият тип система за директно улавяне на въздух в сравнително мащабно развитие в момента трябва да се захранва от изкопаеми горива, за да се постигне изключително висока топлина за термичния процес.

Проучване на Националните академии на науките за използването на енергия за директно улавяне на въздуха показва, че за улавяне на 1 гигатон въглероден диоксид годишно, този тип система за директно улавяне на въздух може да изисква до 3889 тераватчаса енергия – почти колкото общото генерирано електричество в САЩ през 2020 г. 

Най-голямата инсталация за директно улавяне на въздух, която се разработва в САЩ в момента, използва тази система, а уловеният въглероден диоксид ще се използва за извличане на нефт.

Има непрекъснати усилия за разработване на по-ефективни и ефективни технологии за директно улавяне на въздух, но някои учени са скептични относно потенциала му.

Едно проучване описва огромни материали и енергийни нужди от директно улавяне на въздуха, които според авторите го правят „нереалистично“. 

Друго показва, че изразходването на същата сума пари за чиста енергия за замяна на изкопаеми горива е по-ефективно за намаляване на емисиите, замърсяването на въздуха и други разходи.

Разходите

Проучване от 2021 г. предвижда да бъдат похарчени 1 трилион долара годишно, за да се увеличи директното улавяне на въздух до значимо ниво.

Бил Гейтс, който подкрепя компания за директно улавяне на въздух, наречена Carbon Engineering, изчислява, че работата в значителен за климата мащаб ще струва 5,1 трилиона долара всяка година. 

Голяма част от разходите ще бъдат поети от правителствата, защото няма „клиент“ за заравяне на отпадъци под земята.

Тъй като законодателите в САЩ и други държави обмислят да отделят още милиарди долари за улавяне на въглерод, те трябва да обмислят последствията.

Уловеният въглероден диоксид трябва да бъде транспортиран някъде за употреба или съхранение. Проучване от 2020 г. от Принстън изчисли, че 66 000 мили тръбопроводи за въглероден диоксид ще трябва да бъдат построени до 2050 г., за да започнат да се доближават до 1 гигатон на година транспортиране и погребване.

Проблемите със заравянето на CO2 под високо налягане ще бъдат аналогични на проблемите, пред които са изправени ядрените отпадъци, но в много по-големи количества. 

Транспортирането и съхранението на въглероден диоксид носи опасности за здравето и околната среда, като риск от замърсяване на подпочвените води и отделяне на токсини, като всички те застрашават особено общностите в неравностойно положение, които исторически са били най-много жертва на замърсяване.

Довеждането на директното улавяне на въздуха до мащаб, който би имал значително въздействие върху климата, би означавало отклоняване на финансирането на данъкоплатците, частните инвестиции, технологичните иновации, вниманието на учените, обществената подкрепа и трудно изпълними политически действия далеч от основната работа по преход към не-въглеродни енергийни източници.

Доказаният метод: дървета, растения и почва

Вместо да залагаме на това, което считаме за рисковано или на скъпи механични методи, които имат проблемен опит и изискват десетилетия на развитие, има начини за секвестиране на въглерода, които се основават на системата, която вече знаем, че работи: биологично секвестиране.

Дърветата в САЩ вече улавят почти милиард тона въглероден диоксид годишно. Подобреното управление на съществуващи гори и градски дървета, без използване на допълнителна земя, може да увеличи това със 70%. 

С добавянето на повторно залесяване на близо 50 милиона акра, САЩ могат да отделят близо 2 милиарда тона въглероден диоксид годишно. Това би се равнявало на около 40% от годишните емисии на страната. 

Възстановяването на влажни зони и пасища и по-добрите селскостопански практики биха могли да секвестират дори повече.

За да бъде ясно, никакъв подход за отстраняване на въглерода – нито механичен, нито биологичен – няма да реши климатичната криза без незабавен преход от изкопаемите горива.

Но ако разчитаме на индустрията за изкопаеми горива за „управление на въглерода“ това само ще забави прехода.

  • Източник и Изображение: The Conversation
Join JOFO and start living curiously

Кратка история на конфликта между Израел и Палестина

Life

Операция „Пустинна буря“: 30 години по-късно

Life

NFT – Бъдещето на изкуството или крипто снобария за милиони?

Business

Кой всъщност е изобретил интернет и кой не.

Life

Connect
Join JOFO and start living curiously

error: Content is protected !!

Успешно се присъединихте към JOFO!