fbpx
Connect with us

Opinion

Дигиталната валута на Нигерия: какво е eNaira и защо не е перфектна?

Нигерия наскоро стана първата африканска страна, която въведе цифрова валута. Тя се присъединява към Бахамските острови и Централната банка на Източнокарибския басейн, като е сред първите юрисдикции в света, които въвеждат национални цифрови валути.

Време за четене: 4 минути

Нигерия наскоро стана първата африканска страна, която въведе цифрова валута. Тя се присъединява към Бахамските острови и Централната банка на Източнокарибския басейн, като е сред първите юрисдикции в света, които въвеждат национални цифрови валути. 

Айва Салами отговаря какво е цифрова валута и дали Нигерия може да постигне целите си за нейното въвеждане.

Какво е цифрова валута и как работи?

Дигиталната валута е платежно средство или пари, които съществуват в чисто електронна форма. Цифровите валути на централната банка се издават и регулират от националния паричен орган или централната банка и се подкрепят от правителството. 

Те са различни от съществуващите електронни пари от централна банка, които могат да се използват само от банки и избрани финансови институции. Когато финансовите институции си плащат една на друга, те плащат в резерви от сметки в централна банка.

Преди цифровите валути на централната банка единственият начин, по който потребителите могат да използват парите, които са пряко задължение на централната банка, се осъществява с физически пари. 

Съществуващите цифрови плащания на дребно от депозитни сметки на клиенти в банки се основават на пари, които са задължение на институцията, предоставяща сметката, а не на централна банка. 

Цифровата валута на централната банка е пряко задължение на централната банка и е достъпна за всички домакинства и предприятия, като им дава достъп до електронни пари на централната банка.

Може да се прехвърля или обменя с помощта на технологии като блокчейн. Блокчейн е система за съхранение на записи на транзакции в мрежа от компютри.

Дигиталната валута на Нигерия ще бъде цифровата форма на Найра и ще се използва точно като пари в брой.

Цифровата валута на централната банка не е криптовалута. Криптовалутите, като биткойн, не са официални валути в повечето страни, тъй като не са общоприета форма на плащане. Въпреки че все още са широко наричани криптовалути, най-добре се описват като цифрови активи или крипто-активи.

Бахамските острови, Сейнт Лусия, Гренада, Антигуа и Барбуда са сред седемте страни, които пуснаха цифрови валути на централната банка.

Защо Нигерия пусна цифрова валута?

Централната банка посочва няколко причини за въвеждането на eNaira:

  • насърчаване и улесняване на финансовото приобщаване
  • позволяване на директни плащания за социални помощи на гражданите
  • улесняване на паричните преводи от диаспората
  • намаляване на разходите за обработка на пари в брой
  • подобряване на наличността и използваемостта на парите на централната банка
  • увеличаване на приходите и събираемостта на данъците
  • поддържане на устойчива платежна система
  • подобряване на ефективността на трансграничните плащания.

Въвеждането на eNaira ще позволи peer-to-peer плащания, изключвайки „посредниците“ или използването на посредници, като финансови институции.

Какви са рисковете и как могат да бъдат смекчени?

Единият е потенциалът му да наруши съществуващите банкови системи. Това може да се случи, ако гражданите решат да държат цифрова валута, вместо да държат физическата си найра в банкова сметка. 

Това би означавало, че банките няма да имат пари за отпускане на заеми и други финансови продукти. Това може да доведе до повишаване на лихвените проценти на банките като стимул за клиентите да държат депозити в банките. Но тогава лихвите по заеми също ще се повишат, за да покрият лихвите по спестяванията.

Въпреки това, тъй като eNaira е безлихвена и Централната банка може да постави лимити за транзакции и баланс на определени портфейли на eNaira, този риск е сведен до минимум.

Вторият риск е оперативен. Например, ако ИТ системите се повредят или ако има технологични проблеми или кибератаки. Те могат да компрометират поверителността на потребителите. Централната банка ще се нуждае от стабилни технологии и ИТ системи за сигурност.

Тясно свързан е репутационният риск за централната банка, ако оперативните рискове се материализират.

Те вероятно ще окажат огромно влияние върху доверието и репутацията му както в страната, така и в световен мащаб.

Когато Централната банка поеме тази нова функция – издаване на eNaira и поддържане на централна книга за всички транзакции – може да й е по-трудно да изпълнява ключовата си функция за осигуряване на сигурна и стабилна финансова система, тъй като фокусът й може да бъде отклонен към управлението на eNaira система, в допълнение към осъществяването на другите си функции във вътрешната икономика.

Възможен начин за облекчаване на това бреме е чрез създаване на синтетични цифрови валути на централната банка. Тази идея е представена през 2019 г. в документ на Международния валутен фонд. 

В такава система централната банка не управлява директно системата, а възлага задачи на частни институции. Финансовите институции издават цифровата валута, която е изцяло обезпечена с пари на централната банка.

Тясно свързан е рискът системата да бъде използвана за пране на пари и финансиране на тероризъм. Финансовите институции ще се нуждаят от силни системи за борба с тези заплахи, подкрепени от национална правна инфраструктура.

Също така има нужда да се образоват хората за eNaira. Въпреки че централната банка казва, че има „кампании за задълбочаване на разбирането на eNaira сред населението“, не е ясно какво означава това. Гражданите трябва да знаят разликата между цифровото представяне на паричните депозити в банкови сметки и eNaira в цифровите портфейли.

Готова ли е Нигерия за това? Ако не, как могат да бъдат преодолени пропуските?

Нигерия със сигурност би могла да постигне това, при условие че технологичната инфраструктура и технологичното ноу-хау са налице.

Посочено е, че eNaira ще се администрира от централната банка чрез Системата за управление на цифровата валута, за да се копае и издава eNaira, но изглежда, че тази система е изградена от Bitt, глобална компания за финансови технологии. 

Компанията предоставя решения за цифрова валута на централни банки, финансови институции и участници в екосистемата по целия свят. Като такава, поддръжката на системата eNaira ще зависи много от технологичната сила на тази компания.

Друг проблем е електрическата криза и липсата на широк достъп до интернет в цялата страна. Това трябва да бъдат непосредствени приоритети за централната банка и правителството, за да решат системата eNaira да бъде успешна. 

Друго предизвикателство, което бедните могат да имат при достъпа до системата eNaira, е трудността при постигане на цифрова идентичност. Дизайнът на eNaira планира да използва съществуващия режим на банков номер за проверка и национален идентификационен номер. Получаването на необходимите документи за това е скъпо и тромаво.

Тъй като Нигерия има най-голямото население на континента, оглавяването на този процес може да сигнализира за началото на регионална парична интеграция. Ако споразуменията за цифрова валута на централната банка могат да работят заедно на целия континент, това може да реши предизвикателството на неконвертируемостта на африканските валути.

Това би могло да подпомогне вътрешнорегионалната търговия, която е предизвикателство за постигане в Африка. Тъй като африканското континентално споразумение за свободна търговия вече действа, успешното стартиране на eNaira може да бъде стъпка към регионална парична интеграция в Африка и потенциално цифрова валута на регионална централна банка.

  • Източник и Изображение: TRT World
Join JOFO and start living curiously

Кратка история на конфликта между Израел и Палестина

Life

Операция „Пустинна буря“: 30 години по-късно

Life

Кой всъщност е изобретил интернет и кой не.

Life

Новогодишни традиции, с които да започнете годината подобаващо.

Life

Connect
Join JOFO and start living curiously

error: Content is protected !!

Успешно се присъединихте към JOFO!