fbpx
Connect with us

Opinion

Устойчивото бъдеще на европейските градове

Градските райони са изключително уязвими към екологичните предизвикателства, пред които е изправено обществото, но също така обединяват ангажираност и иновации за тяхното разрешаване.

Време за четене: 2 минути

Днес повече от две трети от европейците живеят в градове. Градските райони са изключително уязвими към екологичните предизвикателства, пред които е изправено обществото, но също така обединяват ангажираност и иновации за тяхното разрешаване.

Адаптирането към въздействието на изменението на климата е основен приоритет в политиките на Европейския съюз. Какво кара градовете да прилагат важни мерки за смекчаване на тези въздействия и да направят градските центрове по – устойчиви? 

Ivone Pereira Martins, експерт по устойчивост на градовете, споделя своето мнение, в опита си да помогне в тази жизненоважна задача.

Какво правят Европейският съюз и ЕИП в адаптацията към изменението на климата и особено в градската устойчивост?

Новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата, наскоро приета от Европейската комисия, предлага действия, които подобряват знанията за адаптация, така че да можем да съберем повече и по-добри данни за свързаните с климата рискове и загуби. Това е пряко свързано с ClimateADAPT, европейската платформа, разработена от ЕИП.

Проектът подчертава приоритетите, признаващи местните действия за адаптация, използването на природни решения за адаптация и интегриране на проблемите за адаптация в макрофискалната политика.

Кои са основните изводи от този нов доклад?

Новият доклад е първият от поредицата, който разглежда интегрирания принос на градовете към екологичните цели. Той е директно адресиран към градовете и има за цел да разбере каква е причината за промяната на околната среда, като компонент на градския преход към по – устойчиво общество. 

Разглеждайки всички фактори, идентифицирани в това изследване, открихме, че няма подход, който е „универсален за всички“. Както двигателите, така и бариерите са идентифицирани в седем ключови области.

Какво е въздействието на пандемията COVID-19 върху градовете?

Пълното въздействие на COVID-19 върху устойчивостта на градовете все още се оценява. Пандемията промени начина ни на живот, с увеличаване на използването на цифрови устройства и с увеличаване на работата от вкъщи.

Това промени градските пейзажи и ще окаже трайно въздействие върху транспорта и ежедневните пътувания. По същия начин търсенето на жилища и офиси вероятно също ще се промени. Това може да доведе до по-добро качество на въздуха и по-малко шум, в резултат на намелния трафик.

Градовете са изиграли важна роля в подкрепата на своите граждани по време на пандемията, а местните власти, имат важна роля за нашето възстановяване и за прилагането на Европейската зелена сделка. 

Какви бяха основните уроци от предварителните изследвания досега?

Докладът предоставя много интересни прозрения от градовете, изследвани в проучването, които имат пряко отражение върху политиките на ЕС. Едно от ключовите решения е, че законите и политическите рамки на ЕС, играят роля за ускоряване на устойчивите промени в градовете.

Достъпът до европейско, национално и частно финансиране играе решаваща роля. Градските мрежи и фокусираните партньорства са също важни за добавяне на стойност към общите усилия за градска устойчивост.

В същото време градовете са разнородни и преходите към устойчивост трябва да бъдат съобразени с местния контекст, тъй като визиите и стратегическите планове на местно ниво са от значение за бъдещите действия. 

Какво още предстои в тази област?

Предстоят ни четири направления на работа. Това включва, текуща работа по адаптацията, оценка на качеството на въздуха и шумовото замърсяване в градовете, природни решения, мобилност/достъпност и изграждане на модернизиране или кръгови решения.

Откъс от тази работа ще бъде представен в предстоящ доклад за Nexus Analysis. Анализът ще се съсредоточи върху устойчивостта на климата, качеството на живот, достъпността, здравословната околна среда, чистата енергия и устойчивите сгради.

Връзката със съответните заинтересовани страни и работата по тази тема ще бъде засилена, чрез създаването на съвместен форум за градска устойчивост, позволяващ обмен на информация, работа в мрежа и целенасочени партньорства.

И накрая, като се вземат предвид други инициативи, ръководени от ЕС, ЕАОС също обмисля как всички тези знания и опит могат да се предадат и споделят по-обширно.

  • Author: I. Martins
  • Image: Pexels
Join JOFO and start living curiously

Кратка история на конфликта между Израел и Палестина

Life

Операция „Пустинна буря“: 30 години по-късно

Life

Кой всъщност е изобретил интернет и кой не.

Life

Новогодишни традиции, с които да започнете годината подобаващо.

Life

Connect
Join JOFO and start living curiously

error: Content is protected !!

Успешно се присъединихте към JOFO!